Kursplan för läsåret 2002/2003
ARBETSMILJÖMAM640
Working Environment

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IMM2. Kursansvarig: Fredrik Rassner, fredrik.rassner@design.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter.

Mål
Kursen ger studenterna sådana kunskaper att de kan göra en helhetsbedömning (användare-miljö-organisation) av den miljö som multimedia produkter ska produceras och användas i. De ska kunna arbeta med utformningen av såväl hela system som enskilda multimediaprodukter.
Kursen behandlar såväl miljön vid produktion av multimediaprodukter som slutanvändarens totala miljö.

Innehåll
Användning

Individ

Organisation

Litteratur
Bohgard M, Ericsson M, Karlsson S, Lövsund P, Oderick P: Arbete Människa Teknik, Arbetarskyddsnämnden 1994, ISBN 91-7522-414-3.
Kopierat material i samband med föreläsningarna.