Kursplan för läsåret 2002/2003
MÄNNISKA - DATORINTERAKTIONMAM060
Human - Computer Interaction

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: D4, E4, F4. Kursansvarig: Professor Gerd Johansson. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (resultat av tentamen och projekt bestämmer slutbetyg). Obligatoriska moment: introduktionsföreläsning, studiebesök, inlämningsuppgifter, muntliga presentationer av projekt, skriftlig projektrapport. Webbsida: http://www.eat.lth.se.

Mål
Kursen ska ge kunskap om hur datorbaserade produkter och tjänster ska utformas för att bli användbara för sina brukare. En användbar produkt/tjänst bör utformas så att den är relevant för den uppgift som brukaren vill utföra men den bör också utformas så att den är anpassad till brukaregruppens förutsättningar och begränsningar. I kursen studeras samspelet mellan uppgift, brukare och datorgränssnitt. Såväl metoder för själva utvecklingsprocessen som utformningen av produktens datorgränssnitt kommer att behandlas.

Innehåll

Litteratur
Kurskompendium med utdrag från artiklar och böcker.
Övrig litteratur meddelas inför kursstarten.