Kursplan för läsåret 2002/2003
POLYMERA MATERIAL, PROJEKTKPO021
Polymeric Materials, Project

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Alternativobligatorisk för: K4Po. Valbar för: K4Lä, K4Ma. Kursansvarig: Professor Frans Maurer, frans.maurer@polymer.lth.se. Förkunskapskrav: KTE031 Process- och Polymerteknologi. Rekommenderade förkunskaper: KTE080 Polymerkemi eller KPO010 Polymerfysik. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid föreläsningarna. För godkänt betyg fordras aktivt deltagande i och redovisning av resultaten från tillämpningsövningarna. Webbsida: http://www.polymer.lth.se. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat. För inriktningen Polymerteknologi gäller att KPO021 Polymera material, projekt + KTE110 Projekteringsmetodik kan ersätta KAT070 och KTE120 som projektkurs.

Mål
Kursen skall ge fördjupad insikt om hur polymera material kan användas för olika ändamål.

Innehåll
Kursen skall belysa hur materialets funktion i slutapplikationen beror av fysikalisk-kemiska egenskaper hos de använda polymererna, av bearbetningsprocessen och av produktens uppbyggnad. Kursen genomförs i samarbete med industriföretag i regionen. Inom kursen behandlas tre av följande tillämpningar:
1. Färg, lack och lim.
2. Gummimaterial.
3. Förpackningsmaterial.
4. Medicinska tillämpningar.
5. Kompositmaterial.

Litteratur
Handböcker och annat material tillhandahålles inom avdelningen.