Kursplan för läsåret 2002/2003
TEKNISK ORGANISK KEMIKOK070
Applied Organic Chemistry

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valbar för: B2, K2. Kursansvarig: Forskarassistent Ulf Ellervik, Ulf.Ellervik@bioorganic.lth.se. Förkunskapskrav: Organisk kemi allmän kurs. Prestationsbedömning: Kontinuerlig examination. Obligatorisk närvaro på minst 75% av föreläsningarna krävs. Övrigt: Deltagarantalet är begränsat.

Mål
Målet med denna kurs är att skapa en länk mellan grundläggande organisk kemi och dess praktiska tillämpningar.

Innehåll
1) Organiska baskemikalier: Råvaror, plast och polymerer, uppskalning av organiska reaktioner, katalytisk hydrogenering, fibrer, detergenter, säkerhet, ekonomi och lagstiftning.

2) Organiska finkemikalier: Organiska föreningar med färg (färgämnen), doft (parfymer) och smak (sötningsmedel), livsmedel, historik.

3) Läkemedel: Lagstiftning, läkemedelsutvecklingens faser, kombinatorisk kemi, syntes av aktiva föreningar.

4) Datorer inom organisk kemi: Sökning efter data (fysikaliska egenskaper, säkerhet, inköp), ritteknik, introduktion till beräkningskemi.

Litteratur
Solomons, T.W.G. and Fryhle. C.B.; Organic Chemistry, 7:e uppl., Wiley 2000, ISBN 0-471-19095-0 samt nyproducerade kompendier