Kursplan för läsåret 2002/2003
ORGANISK KEMI, AKKOK012
Organic Chemistry, Basic Course

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: B1, K1. Kursansvarig: Forskarassistent Ulf Ellervik, ulf.ellervik@bioorganic.lth.se. Prestationsbedömning: Kontinuerlig examination för betyg 3, skriftlig eller muntlig tentamen för högre betyg.

Mål
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om kolföreningars uppbyggnad, geometri, egenskaper och reaktioner samt organisk-kemiska reaktionsmekanismer.

Innehåll
Introduktion till organisk kemi, syror och baser, konformationsanalys, stereokemi, nomenklatur, reaktionslära, omättade föreningar, radikalreaktioner, alkoholer, oxidation, reduktion, aromatiska föreningar, karbonylkolets kemi, naturprodukter och läkemedel.

Litteratur
Solomons, T.W.G. and Fryhle, C.B.; Organic Chemistry, 7:e uppl., Wiley 2000, ISBN 0-471-19095-0. Kompendier: Laborationsteknik, Säkerhetsföreskrifter, Nomenklatur och Övningar, Laborationer.