Kursplan för läsåret 2002/2003
FYSIOLOGIKNL021
Physiology

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: K4Mi. Valbar för: K4Bi, K4Li, K4Lä. Kursansvarig: Professor Nils-Georg Asp, Nils_Georg.Asp@inl.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Mål
Det övergripande målet är att förstå:
- kroppens anatomi
- funktionen av kroppens olika organ och celler
- det biologiska kontrollsystemet

Innehåll
Kursen syftar till att ge en introduktion till human fysiologi, på vilken sedan kurserna i Livsmedelsvetenskap och Miljötoxikologi kan bygga. De som ej går kursen bör om möjligt inhämta motsvarande genom självstudier före kursen i Livsmedelsvetenskap.

På basen av biokemikursen är huvudmomenten biologiska kontrollsystem, andning och cirkulation, njurfunktion, magtarmkanalens funktion och kroppens försvarsmekanismer. Kursen ges i samarbete med Institutionen för fysiologiska vetenskaper, medicinska fakulteten.

Litteratur
Vander, Sherman, Luciano: Human Physiology, eighth edition, Mc Graw Hill Publishing Company eller senare.