Kursplan för läsåret 2002/2003
METABOLIC ENGINEERINGKMB040
Metabolic engineering

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valbar för: K4Bt. Kursansvarig: Professor Bärbel Hahn-Hägerdal, Barbel.Hahn-Hagerdal@tmb.lth.se. Förkunskapskrav: Allmän mikrobiologi (KMB011 eller KMB015). Prestationsbedömning: Godkända övningar, laborationer, skriftlig tentamen. Övrigt: Platsantalet är begränsat.

Mål
Kursens mål är att ge basal kunskaper i mikrobiell ingenjörskonst med tonvikt på att förändra metabolismen med gentekniska metoder.

Innehåll
Kursen behandlar hur mikroorganismer används i kemi-, livs- och läkemedelstekniska processer; hur mikroorganismer utvecklas och konstrueras med klassiska metoder baserade på stamselektion, isolering och mutation och med moderna gentekniska metoder; hur grundläggande mikrobiell fysiologi används för rationella ansatser vid utveckling av "nya" industriella mikroorganismer. Föreläsningar: Katabolism, energimetabolism, anaerob metabolism, biosyntes, kolbalanser, redoxbalanser, fluxanalys, screening, stamselektion, isolering, mutation, genteknik, jäsningsteknik, enzymatiska analyser, media formulering.
Övningar: Beräkning av kolbalanser, redoxbalanser och fluxanalyser.
Laborationer: Satsvisa och kontinuerlig odling av muterade och rekombinanta mikroorganismer.
Litteraturstudie: Processer baserade på rekombinanta celler.

Litteratur
Kompendium.