Kursplan för läsåret 2002/2003
INDUSTRIELL HYGIEN OCH PRODUKTSÄKERHETKMB030
Industrial Hygiene and Product Safety

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valbar för: B2, K4Bt, K4Li, K4Lä. Kursansvarig: Professor Bärbel Hahn-Hägerdal, Barbel.Hahn-Hagerdal@tmb.lth.se. Förkunskapskrav: Allmän mikrobiologi (KMB011 eller KMB015). Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete, skriftlig tentamen.

Mål
Kursens mål är att ge basala kunskaper i industriella hygienfrågor och kvalitetssäkring.

Innehåll
Industrihygieniska frågeställningar med relevans för produktsäkerhet inom läkemedels-, livsmedels-, färgförpacknings-, och kemiteknisk industri behandlas. Kursen kommer att genomföras i nära samarbete med representanter för industrin. Föreläsningarna omfattar hygien, aseptik, Rena Rum, process design, rengöring (kemiskt/termiska förfaranden, utvärderingsmetoder, validering, gränsvärden), CIP och SIP tekniker, desinfektion, kvalitetssäkring, HACCP, current good manufacturing practice (cGMP), ISO 9000 samt miljöaspekter.

Litteratur
Kompendium.