Kursplan för läsåret 2002/2003
ALLMÄN MIKROBIOLOGIKMB011
Microbiology, Basic Course

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: K4Li. Kursansvarig: Professor Peter Rådström, Peter.Radstrom@tmb.lth.se. Prestationsbedömning: Godkänd laborationskurs, skriftlig tentamen. Övrigt: Endast en av kurserna KMB011 och KMB015 kan ingå i examen.

Mål
Kursens mål är att ge basala kunskaper i allmän mikrobiologi med tonvikt på cellfysiologi och genetik.

Innehåll
Att ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om mikroorganismers taxonomi, genetik, morfologi och fysiologi samt mikroorganismers förhållande till den yttre miljön, det ekologiska samspelet, mikroorganismers näringsbehov och tillväxtbetingelser, sterilisering, antibiotika och virus.

Litteratur
Prescott, L.M., Harley, J.P. and Klein, D.A., Microbiology, 5th ed., McGraw-Hill, ISBN 0-07-112259-1. Utdelade stenciler. Laborationskompendium.