Kursplan för läsåret 2002/2003
LIVSMEDELS- OCH LÄKEMEDELSANALYSER - KVALITETSSÄKRINGKLT350
Food and Drug Analysis - Quality Assurance

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IK3. Kursansvarig: Margareta Sandahl, margareta.sandahl@hbg.lth.se. Förkunskapskrav: Godkänd laborationskurs i Instrumentell analytisk kemi (KAK630). Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg fordras godkända laborationer. Webbsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen ger fördjupade kunskaper om och färdigheter i de analyser som är av betydelse för livsmedels- och läkemedelsindustrin. Särskild vikt läggs vid att kritiskt värdera och validera olika analysmetoder. Kursen ger en helhetssyn på insamling och behandling av data samt träning i att utarbeta sammanfattande kvalitetsdokument med hänsyn till gällande normer och föreskrifter.

Innehåll
Helprovsanalyser av livsmedel eller läkemedel omfattande provtagning, provberedning, kemiska analyser, validering, datorstödd statistisk utvärdering och rapportering. Svenska och internationella föreskrifter inom analys och kvalitetskontroll.

Litteratur
Skoog, Holler and Nieman: Principles of Instrumental Analysis, 5 Ed, Saunders College Publishing 1998, ISBN 0-03-002078-6.
Snyder, L R, Kirkland, J J: Introduction to Modern Liquid Chromatography, Second Ed, John Wiley & Sons Inc 1979, ISBN 0-471-03822-9.
Utdelat material.
Referenslitteratur:
Miller J N & Miller J C: Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, Fourth Ed, Prentice Hall 2000, ISBN 0 130 22888 5.
Methods of Analysis Published by the Nordic Committee on Food Analysis, Nordisk Metodikkommitté för Livsmedel (NMKL), Esbo, Finland.