Kursplan för läsåret 2002/2003
INDUSTRIELL LIVSMEDELSFRAMSTÄLLNINGKLT070
Industrial Food Production

Antal poäng: 2. Betygskala: TH. Valfri för: K3. Kursansvarig: Univ adjunkt Ingegerd Sjöholm, Ingegerd.Sjoholm@livstek.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter.

Mål
Målet är att ge kunskap om och ett ingenjörsmässigt tänkande om våra vanligaste industriella processer för livsmedelsförädling.

Innehåll
De olika tillverkningsprocesserna kommer att belysas ur följande perspektiv

Cirka hälften av föreläsningarna kommer att hållas av gästföreläsare från olika livsmedelsindustrier.

Litteratur
Referenslitteratur anges i samband med föreläsningarna.