Kursplan för läsåret 2002/2003
MEJERITEKNOLOGIKLT051
Dairy Technology

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valbar för: K4Li. Kursansvarig: Professor Marie Paulsson, Marie.Paulsson@livstek.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och studiebesök. Antalet deltagare i kursen är maximerat.

Mål
Kursens målsättning är att fördjupa kunskaperna i biokemi, fysikalisk kemi och mikrobiologi som kan tillämpas på systemet mjölk och ge allmän orientering om mjölkprodukter.

Innehåll
Kunskapskällor för mejeriteknologisk information. Mjölkproduktion. Reaktioner och teknologiska egenskaper hos fett, proteiner, kolhydrater och salter. Analys. Kolloidal stabilitet och aggregation. Reologi. Råvarans mikrobiologi, produktionshygien. Kvalitetskontroll. Processinverkan, homogenisering, värmning och kylning.

Litteratur
Walstra, P and al.: Dairy Technology, Marcel Dekker, ISBN 0-8247-0228-X
Dairy processing handbook, Tetra Pak
Kompendier.