Kursplan för läsåret 2002/2003
LÄKEMEDELSTEKNOLOGI, LÄSKURSKLG021
Pharmaceutical Technology, Theory

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: K3. Kursansvarig: Docent Marie Wahlgren, Marie.Wahlgren@livsteki.lth.se. Förkunskapskrav: Behörighet att få läsa inriktningskurser. Rekommenderade förkunskaper: KFK025 Yt- och kolloidkemi. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter under kursens gång, godkänd tentamen. Webbsida: http://www.livsteki.lth.se. Övrigt: Endast en av kurserna KLG021 och KLG026 kan ingå i examen.

Mål
Ge en inblick i läkemedelsteknologi samt utveckling och produktion inom läkemedelsindustrin.

Innehåll
Kursen behandlar läkemedel och läkemedelstillverkning med betoning på fysikalkemiska och kemitekniska frågeställningar. Läkemedels öde i den levande organismen och olika administrationsvägar. Beredningsformer för läkemedel som lösningar, suspensioner, emulsioner, pulver, tabletter, kapslar, aerosoler, salvor, geler m m. Vidare kommer det att ges en översiktlig inblick i kvalitetsaspekter, svensk och internationell läkemedelsindustri, läkemedelsekonomi och lagstiftning. Industribesöken syftar till att beskriva vissa aspekter på formulering och tillverkning av läkemedel.

Övningsuppgifterna syftar till att ge kunskap om olika aspekter inom läkemedelsteknologin bl a rörande läkemedelsformulering.

Litteratur
Aulton: Pharmaceutics - The Science of Dosage Form Design, Churchill-Livingstone, 1988 (Reprinted 1992) eller senare.
Material som utdelas under kursens gång.