Kursplan för läsåret 2002/2003
KVALITETSSÄKRINGKBT610
Quality Assurance

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBIO2, IK2. Kursansvarig: Margareta Sandahl, margareta.sandahl@hbg.lth.se. Förkunskapskrav: Godkänd kurs i Allmän kemi (KOO601). Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg krävs godkänt projekt och godkänd laborationskurs. Webbsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Analytiska resultat får ofta praktiska konsekvenser av t.ex. medicinsk, juridisk, ekonomisk eller etisk karaktär varför en utvärdering av resultatens validitet (riktighet) är mycket viktig. Kursens mål är att ge kunskap om och förståelse för utvärderingsförfarandet på resultatkvalitén vid laboratoriearbete med betoning på mätvärdesstatistik och metodvalidering.

Kursen ger en helhetssyn på det analytiska förfarandet och fokuserar ur kvalitetssynpunkt på kritiska moment såsom provtagning och provupparbetning.

Laborationskursen syftar till att ge färdighet i att planera och utföra analyser i sin helhet samt att behandla, statistiskt utvärdera och sammanställa genererade data i form av tekniska rapporter, med beaktande av GLP-, miljö-, och säkerhet.

Innehåll

Litteratur
E Prichard: Quality in the Analytical Chemistry Laboratory, John Wiley & Sons 1997, ISBN 0-471-95470-5 (paperback), ISBN 0-471-95541-8 (hardcover).
J N Miller & J C Miller: Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, 4th ed, Prentice Hall 2000, ISBN 0-13-022888-5.