Kursplan för läsåret 2002/2003
MILJÖBIOTEKNIKKBT080
Environmental Biotechnology

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valbar för: K4Bt, K4Mi. Kursansvarig: Tekn dr Ulrika Welander, Ulrika.Welander@biotek.lu.se. Förkunskapskrav: 80 p inom teknisk eller naturvetenskaplig högskoleutbildning eller motsvarande. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkänd laboration. Övrigt: Kursen kan komma att ställas in vid mindre än 6 anmälda deltagare. Kursen kan komma att ges på engelska. Begränsat deltagarantal på laborationerna.

Mål
Kursen avser belysa de möjligheter som biotekniken erbjuder att sanera och återställa miljön där annan teknik förorenat.

Innehåll
Såväl vatten-, luft- som marksanering kommer att belysas liksom mikrobiell kemikaliedestruktion. Avsikten är att praktiska aspekter samt mera cellulära/molekylära synpunkter skall komplettera varandra och ge en fördjupad förståelse för processerna. Analys och detektering är jämte en god förståelse för processerna viktiga inslag för att kunna skapa effektiva saneringsprocesser.

Vissa exempel kommer att väljas ur avdelningens miljöbiotekniska forskning, medan andra tas utifrån.

Litteratur
Kompendier och material som delas ut under kursen.