Kursplan för läsåret 2002/2003
BIOTEKNIKKBT070
Biotechnology

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: K4Bt. Valbar för: K4Lä. Kursansvarig: Professor Olle Holst, Olle.Holst@biotek.lu.se. Förkunskapskrav: KMB015 Allmän mikrobiologi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkänd laboration. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål
Att ge grundläggande kunskaper i bioteknik, särskilt fermentationsteknik och enzymteknologi.

Innehåll
Föreläsningarna behandlar: odlingsteknik, mikrobiell kinetik, enzymteknologi, biokatalysatorer, genteknik, råvaror för bioteknikindustrin, sterilisering och biosafety, bioreaktorer, miljöbioteknik samt svensk bioteknisk industri. Laboration i odlingsteknik.

Litteratur
Enfors, S-O., Häggström, L.: Bioprocess Technology, Fundamentals and Applications, KTH. Stenciler.