Kursplan för läsåret 2002/2003
BIOTEKNISKA SEPARATIONSPROCESSERKBT060
Separations in Biotechnology

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valbar för: K4Bt. Kursansvarig: Docent Rajni Hatti-Kaul, Rajni.Hatti-Kaul@biotek.lu.se. Förkunskapskrav: KMB015 Allmän mikrobiologi och KBT070 Bioteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen kan komma att ställas in vid mindre än 6 anmälda deltagare. Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål
Att ge fördjupade kunskaper i de enhetsoperationer som kan användas vid upprening av biotekniska produkter.

Innehåll
Biologiskt material, djur- och växtceller/vävnad. Allmänna strategier, Inverkan av uppströmsförhållande. Gentekniska metoder för att underlätta upprepning. Analys och kontroll. Upparbetning, sedimentation, centrifugering, membrantekniker, filtrering, desintegrering, fällning, flockulering, extraktion, kromatografi, torkning. Stabilisering och formulering. Integrerade processer. Studiebesök.

Litteratur
Stenciler