Kursplan för läsåret 2002/2003
BIOANALYSKBT050
Bio Analytical Chemistry

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valbar för: K4Bt. Kursansvarig: Professor Bo Mattiasson, Bo.Mattiasson@biotek.lu.se. Förkunskapskrav: KBK020 Biokemi FK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen kan komma att ställas in vid mindre än 6 anmälda deltagare. Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål
Att ge en överblick över användningen av biologiska enheter i analytiska system. Att ge praktisk träning i att använda sådana system.

Innehåll
Kursen skall ge en god inblick i moderna analysmetoder baserade på biokemiska molekyler. Sålunda omfattas enzymatisk-, immunokemisk- och DNA-baserad analys. Biosensorer. Analys för det välutrustade laboratoriet ingår likaväl som fältmässig analysteknik. Analys av enskilda prover och kontinuerlig analys för processövervakning är två moment som ingår. Provtagning och provbehandling är viktiga inom bioanalysen och de ingår därför i kursen. Dessutom innefattas användning av konventionell analysteknik för att följa bioprocesser. Tillämpningar kommer att väljas främst inom biotekniken och i viss mån från livsmedelsområdet och miljöområdet.

Litteratur
Kompendier och översiktsartiklar som utdelas i samband med kursen.