Kursplan för läsåret 2002/2003
PROTEIN ENGINEERINGKBK050
Protein Engineering

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valbar för: K4Bi. Kursansvarig: Professor Leif Bülow, Leif.Bulow@tbiokem.lth.se. Förkunskapskrav: KBK020 Biokemi FK. Prestationsbedömning: Skriftlig eller muntlig tentamen. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat.

Mål
Kursens mål är att ge en fördjupad kunskap i proteiners struktur och funktion.

Innehåll
I kursen behandlas hur proteiner kan muteras slumpmässigt och lägesspecifikt med gentekniska metoder. Kombinatoriska metoder med kemiska och biologiska angreppssätt belyses speciellt. Kursen innehåller en större laborationsuppgift där eleven självständigt får designa ett modifierat protein.

Litteratur
Brown, T.A.: Gene Cloning, Chapman and Hall, 3rd ed. 1995; Brändén, C-I. and Tooze, J.: Introduction to Protein Structure, Garland Publishing Inc., 1991.