Kursplan för läsåret 2002/2003
BIOKEMI, FK, LÄSKURSKBK025
Biochemistry, Advanced Course, Theory

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: K3. Kursansvarig: Professor Leif Bülow och univ lektor Mats-Olle Månsson, Leif.Bulow@tbiokem.lth.se. Förkunskapskrav: KBK010 Biokemi AK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Endast en av kurserna KBK020 och KBK025 kan ingå i examen.

Mål
Kursens mål är att ge en fördjupad biokemisk kunskap.

Innehåll
Kursen behandlar enzymologi, metabolism (regleringsmekanismer), fysiologiska aspekter samt geners organisation och uttryck.

Litteratur
Stryer, Lubert: Biochemistry, W.H. Freeman & Co., San Francisco, 1995, uppl. 4.