Kursplan för läsåret 2002/2003
BIOKEMI, FKKBK020
Biochemistry, Advanced Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: K4Bi. Valbar för: K4Bt, K4Li, K4Lä. Kursansvarig: Professor Leif Bülow och univ lektor Mats-Olle Månsson. Leif.Bulow@tbiokem.lth.se. Förkunskapskrav: KBK010 Biokemi AK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.tbiokem.lth.se/Homepage/Kursen/Biokemi%20FK.html. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat.

Mål
Kursens mål är att ge en fördjupad biokemisk kunskap.

Innehåll
Kursen behandlar enzymologi, metabolism (regleringsmekanismer), fysiologiska aspekter samt geners organisation och uttryck. Laborationerna innehåller isotoparbete, upprening och karakterisering av DNA från E.Coli och kalvtymus samt undersökningar av laktat dehydrogenas från oxhjärta.

Litteratur
Stryer, Lubert: Biochemistry, W.H. Freeman & Co., San Francisco, 1995, uppl. 4.