Kursplan för läsåret 2002/2003
KEMISK APPARATTEKNIK, SEPARATIONSPROCESSER, AKKAT030
Separation Processes, Basic Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: K3. Kursansvarig: Univ lektor Ingemar Dolby, Ingemar.Dolby@kat.lth.se. Förkunskapskrav: KAT021 Värmeteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.kat.lth.se/edu/KAT030/Kat030.htm.

Mål
De kemitekniska separationsprocesserna är viktiga såväl för renframställning av olika produkter som för miljöförbättrande åtgärder vid rening av olika utsläpp. Avsikten är att ge kunskaper om de fysikalisk-kemiska grunderna för de olika separationsprocesserna och hur sådan apparatur utformas.

Innehåll
Indunstning. Destillation. Grundekvationer för masstransport. Absorption. Systemet luft/vatten. Kyltorn. Torkning. Adsorption.

Övningar: Räkneövningar. Obligatoriska laborationer, beräkningsuppgifter och gruppdiskussioner.

Litteratur
Geankoplis, C. J.: Transport processes and unit operations, 3rd ed, Prentice-Hall International, 1993. Mörtstedt: Data och Diagram, Esselte 1994 eller Hellsten: Tabeller och Diagram, Almqvist & Wiksell 1992.