Kursplan för läsåret 2002/2003
KEMISK APPARATTEKNIK, VÄRMETEKNIKKAT021
Heat Engineering

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: K3. Kursansvarig: Högskolelektor Ingemar Dolby, Ingemar.Dolby@kat.lth.se. Förkunskapskrav: KAT010 Strömningsteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.kat.lth.se/edu/KAT021/KAT021.html.

Mål
Grundläggande kunskaper om värmetransport med tekniska tillämpningar samt teknisk termodynamik med tillämpningar på viktiga värme- och kylprocesser.

Innehåll
Värmetransport. Värmeväxlare. Beräkning av värmeöverföringstal. Strålning. Kokning. Kondensation. Instationär värmetransport. Första huvudsatsen. Arbetsmedier. Reversibla och irreversibla processer. Andra huvudsatsen. Värmemotorprocesser. Ångkraftprocesser. Kompressibel strömning. Kompressorer. Gasturbiner. Kylprocesser. Värmepumpar. Räkneövningar, obligatoriska laborationer och beräkningsuppgifter i anslutning till föreläsningskursen.

Litteratur
Eastop-McConkey: Applied Thermodynamics for Engineering Technologists 5th ed, Longman, London 1993. Geankoplis, C.J.: Transport processes and unit operations, 3rd ed, Prentice-Hall International, 1993. Mörtstedt: Data och diagram, Esselte Studium,1994.