Kursplan för läsåret 2002/2003
ANALYTISK KEMIKAK602
Analytical Chemistry

Antal poäng: 8. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBIO2, IK2. Kursansvarig: Ronnie Thomasson, ronnie.thomasson@hbg.lth.se. Förkunskapskrav: Godkända kurser i Allmän kemi (KOO601) och Fysikalisk och oorganisk kemi (KOO650). Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Målet med teorikursen är att ge teoretiska och tekniska grunder inom analytisk kemi med tonvikt på elektrokemiska, spektroskopiska och kromatografiska analysmetoder. Laborationskursen är förberedande för en laborativ yrkesroll och ger träning i att självständigt och i mindre grupp planera och utföra kemiska analyser med kunskap om provtagning och provberedning, mätvärdesbehandling, val av analysmetod, kostnadseffektivitet samt teknisk rapportering enligt god analytisk praxis.

Innehåll

Litteratur
Harris, Daniel C: Quantitaive Chemical Analysis, 5th Ed,W H Freeman and Company, New York, sec printing 1999, ISBN 0-7167-2882-8.
Miller J N & Miller J C: Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, Fourth Ed, Prentice Hall 2000, ISBN 0-13-022888-5.
Aylward, G: SI Chemical Data, Fourth Ed, John Wiley & Sons 1999, ISBN 0-471-34021-9.
Laborationer i analytisk kemi.