Kursplan för läsåret 2002/2003
ANALYTISK KEMI AKKAK015
Analytical Chemistry, Basic Course

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: K3. Kursansvarig: Forskare Clas Wesén, Clas.Wesen@teknlk.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.tak.lth.se.

Mål
Kursen avser att ge grundläggande teoretiska kunskaper om instrumentella analytiska metoder och färdigheter i användning av analytiska instrument. Kursens mål är att ge förutsättningar för alla yrkesverksamma kemiingenjörer att förstå analytisk kemi och dess möjligheter. För yrkesverksamhet inom analytisk kemi rekommenderas ytterligare kurser i analytisk kemi.

Innehåll
Kursen ger en allsidig översikt över vanligt förekommande analytiska metoder i industriell miljö och en kort introduktion till avancerade tekniker som utförs av speciallaboratorier.
Följande områden behandlas:

Litteratur
Skoog, D.A., Holler, J.F. and Nieman, T.A., Principles of Instrumental Analysis, Fifth ed., Saunders College Publ., 1998. Kompendier för att ge nödvändig översikt av det breda och disparata kursinnehållet. Laborationskompendium.