Kursplan för läsåret 2002/2003
INDUSTRIDESIGNPROJEKT IIIIDE110
Industrial Design Project III

Antal poäng: 8. Betygskala: TH. Obligatorisk för: ID4. Kursansvarig: Professor Claus Eckhardt. Prestationsbedömning: Godkänt projekt samt närvaro vid designgenomgångar. Webbsida: http://www.ide.lth.se.

Mål
Kursens mål är att erbjuda en plattform för syntes av kunskap som erhållits under innevarande och tidigare terminer. Studenterna kommer att ha möjlighet att arbeta individuellt eller i grupp.

Innehåll
Ett problem definieras som man löser med hjälp av en ny produkt. Erfarenheter från de tidigare kurserna omsätts i praktiken. Studenterna kommer att få möjlighet att träna sig i hela designprocessen och omsätta alla kunskaper, metoder och verktyg i ett större projekt.

Litteratur
IDSA (2001), Design Secrets: Products/ 50 Real-life projects uncovered. Rockport Publishers, Inc.
Negroponte, Nicholas, Being Digital, 1995.
Leech, Geoffrey, Semantics, Harmondsworth, Penguin 1974.
Mayall, William Henry, Principles in Design, London, Design Council 1979.
och som ett exempel att ej ta efter:
Rashid, Karim, I want to change the world, Thames and Hudson.