Kursplan för läsåret 2002/2003
YRKESPRAKTIKIDE100
Practical External Training

Antal poäng: 20. Betygskala: UG. Kursansvarig: Professor Claus Eckhardt. Förkunskapskrav: Minst 100 poäng avklarade av programmets kurser. Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs 16 veckors godkänd praktik, godkänd skriftlig dokumentation och godkänd muntlig, slutlig presentation. Webbsida: http://www.ide.lth.se/.

Mål
Praktikkursen avser att ge studenten insyn och träning i industridesignerns roll och arbete.

Innehåll
Inom ramen för en verklig problemställning skall designlösningar presenteras. Objektet skall vara en industriellt framställd produkt. Praktikplats och problemställning skall godkännas av kursansvarig och handledare (på arbetsplatsen) i samförstånd med studenten. Studenten skall redovisa kontinuerligt efter överenskommelse med kursansvarig. Muntlig och skriftlig slutredovisning skall genomföras inför utbildningsledare, kursansvarig, examinator och övriga studenter.

Litteratur
Enligt överenskommelse för varje student och praktikprojekt.


Yrkespraktik / Muntlig redovisning0199

Antal poäng: 10. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID4. Kursansvarig: Professor Claus Eckhardt. Prestationsbedömning: Se kursplan.

Mål
Se kursplan

Innehåll
Se kursplan

Litteratur
Se kursplan


Yrkespraktik / Skriftlig redovisning0299

Antal poäng: 10. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID4. Kursansvarig: Professor Claus Eckhardt. Prestationsbedömning: Se kursplan.

Mål
Se kursplan

Innehåll
Se kursplan

Litteratur
Se kursplan