Kursplan för läsåret 2002/2003
UTFORMNING AV EN LITEN PRODUKTIDE041
Design of a Small Product

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: ID1. Kursansvarig: Professor Claus Eckhardt. Prestationsbedömning: Godkänd övningsuppgift bestående av fem produktpresentationer samt närvaro vid 80% av undervisningen. Webbsida: http://www.ide.lth.se.

Mål
Syftet med kursen är att träna tidigare vunna kunskaper i mekanik vid utformningen av en mindre produkt. Kursen skall vidare ge en inledande träning i designprocessen.

Innehåll
För tillämpningen väljs en produkt som väcker frågeställningar kring material, mekanik och biomekanik. Produkten skall på ett enkelt sätt kunna monteras av användaren till en stabil konstruktion. Montering och användning skall minimera belastningen på brukaren. Produktens delar skall kunna förpackas i ett kompakt paket.

Litteratur
Samma kurslitteratur som kursen VSM101 Mekanik.