Kursplan för läsåret 2002/2003
VERKSTADSTEKNIKIDE020
Workshop Practice

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID1. Kursansvarig: Professor Claus Eckhardt. Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs godkänd övningsuppgift bestående av tre deluppgifter samt närvaro 80% av undervisningstiden. Webbsida: http://www.ide.lth.se.

Mål
Syftet med kursen är att ge studenterna nödvändiga grunder för kommande arbetsmoment i verkstaden. Studenterna skall lära sig ett säkert och effektivt handhavande av de mest använda verktygen och maskinerna i verkstaden. Färdigheter skall tränas vid bearbetning av olika material.

Innehåll
Under kursen tillverkar studenterna enkla föremål av trä, metall och plast. Kursen lär ut användningsområden för och arbetsteknik vid handhavande av olika typer av verktyg och maskiner (Trä och plast: Bandsåg, cirkelsåg, puts, rikthyvel, planhyvel, fräs och svarv; Metall: Klipp/kapmaskin, bockmaskin, punktsvets).

Kursen genomföres i form av demonstrationer i verkstaden, övningar i grupp och enskilt samt genom presentation och kritik.

Litteratur
Manualer. Säkerhetsaspekter.