Kursplan för läsåret 2002/2003
INSPIRATIONSKURS I INDUSTRIDESIGNIDE010
Inspiring Introduction to Industrial Design

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID1. Kursansvarig: Gästprofessor Lena Sperling. Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs godkänd inlämningsuppgift (referat), godkänd avslutande dokumentation samt närvaro vid 80% av föreläsningar och diskussioner. Webbsida: http://www.ide.lth.se/.

Mål
Kursen skall en inledande inblick i industridesign i praktik och teori samt utgöra en källa till inspiration i studierna.

Innehåll
I kursen presenteras olika verksamheter, designprocesser och förhållningssätt i och kring ämnesområdet industridesign. Ledande industridesigners, formgivare, forskare och kulturpersonligheter medverkar som föreläsare. Efter föreläsningstimmarna ges tillfälle till diskussion av aktuella frågeställningar samt tid för reflektion.

Litteratur
Enligt rekommendation av föreläsarna.