Kursplan för läsåret 2002/2003
MATEMATISK STATISTIKFMS601
Mathematical Statistics

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IDA2, IE1, IPV1. Kursansvarig: Johan Hugosson, johan.hugosson@hbg.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: För ID och IE: Matematik: Analys 1. För IPV Matematisk: Analys. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen skall ge förmåga att använda modeller för slumpmässiga fenomen och utifrån dessa ge kunskap om dataanalys och statistisk interferens.

Innehåll
· Beskrivande statistik.
· Sannolikhetsaxiomen, betingad sannolikhet, oberoende händelser.
· Stokastiska variabler, väntevärde och varians.
· Normalfördelning, binomialfördelning och andra viktiga fördelningar.
· Funktioner av stokastiska variabler.
· Punktskattning, intervallskattning, hypotesprövning. Metoder för normalfördelade observationer.
· Linjär regression.

Litteratur
Vännman K: Matematisk statistik, Studentlitteratur 1990, ISBN 91-44-32181-3.
Stenciler.