Kursplan för läsåret 2002/2003
MATEMATISK STATISTIK AK FÖR WFMS140
Mathematical Statistics, Basic Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: W3. Kursansvarig: Universitetslektor Lena Zetterqvist, lena@maths.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: FMA012 Matematik AK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkänt projektarbete. Webbsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms140.

Mål
Syftet med kursen är att ge förmåga att använda och konstruera modeller för slumpmässiga fenomen, och utifrån dessa ge kunskap om dataanalys och grundläggande statistiska metoder. Särskild vikt lägges vid analys av miljödata.

Efter slutförd kurs skall man kunna:

Innehåll
Kursen innehåller övningar i att

Litteratur
Olbjer, L.: Experimentell och industriell statistik, Lund 1999. Kompletterande föreläsningsanteckningar.