Kursplan för läsåret 2002/2003
NUMERISKA METODER I FLERKROPPSDYNAMIKFMN110
Numerical Methods in Multibody Dynamics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: F3, M3. Kursansvarig: Claus Führer. Förkunskapskrav: Numerisk analys för M (FMN080). Prestationsbedömning: Laborationer, praktiskt datorprojekt. Webbsida: http://www.maths.lth.se/na/courses. Övrigt: Kursen ges på engelska vid behov. Kursen kan komma att ställas in vid mindre än 10 anmälda deltagare.

Mål
Flerkroppsdynamik är grunden till de flesta beräkningsprogrammen för komplexa mekaniska system som används t.ex. i fordonsdynamik.

Ämnet beror på en rad viktiga numeriska beräkningsmetoder. Kursens mål är att visa hur sådana metoder fungerar och hur de samverkar med modellbildningen.

Innehåll
Introduktion till flerkroppsdynamik, analys av

linjära mekaniska system, beräkningsmetoder för jämviktslägen, simulationsmetoder för mekaniska system utan bivillkor,
differential-algebraiska ekvationer som beskriver mekaniska system med bivillkor, simulation av system med diskontinuiteter,
parameteridentifikation,
system med elastiska komponenter

Litteratur
Eich-Soellner, Führer: Numerical Methods in Multibody Dynamics, ISBN 3-519-02601-5, 1998