Kursplan för läsåret 2002/2003
TERMODYNAMIKFMF071
Thermodynamics

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: F4, V4. Kursansvarig: Universitetslektor Göran Hellström. Rekommenderade förkunskaper: Kunskaper motsvarande flerdimensionell analys. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 tim, både teorifrågor och problem). Hjälpmedel: formelblad, räknedosa. Webbsida: http://www.matfys.lth.se/termodynamik.html.

Mål
Teknologen ska efter genomgången kurs

Innehåll
Kursen ger en förhållandevis ordentlig genomgång av den klassiska termodynamiken. Entropi och andra huvudsatsen behandlas grundligt. Ett viktigt tema är irreversibiliteter, entropiproduktion och effektivitetsmått baserade på andra huvudsatsen. Som illustrativa exempel studeras tillämpningar från olika områden av tekniken. Termodynamiska system, temperatur, nollte huvudsatsen, inre energi, första huvudsatsen, andra huvudsatsen, entropi, termodynamiska samband, rent ämne, entropiproduktion och tillgängligt arbete, värmekraftmaskiner, strömningsmaskiner, värmepump och kylmaskin, blandningar, termodynamisk jämvikt, termodynamisk stabilitet, fasjämvikt, kemisk potential, osmotisk jämvikt.

Litteratur
Hellström, G., Claesson, J.: Grundläggande termodynamik med tekniska tillämpningar. Kompendium, Lund 1993.