Kursplan för läsåret 2002/2003
VEKTORANALYSFMF010
Vector Analysis

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: M2. Kursansvarig: Professor Ingemar Ragnarsson. Förkunskapskrav: Matematik AK. Prestationsbedömning: Skriftligt prov. Webbsida: http://www.matfys.lth.se/vektoranalys.html. Övrigt: Kursen kan komma att ställas in om antalet deltagare understiger 8.

Mål
Teknologen skall efter genomgången kurs:

Innehåll
Fältbegreppet. Gradient och riktningsderivata, potential. Linjeintegraler och ytintegraler i ett vektorfält. Flux, divergens och Gauss sats med tillämpningar, kontinuitetsekvationer. Enkel nablaräkning. Cirkulation och rotation, Stokes sats med tillämpningar. Virvelfria och källfria fält. Ortogonala kroklinjiga koordinater, speciellt cylinderkoordinater och sfäriska koordinater. Några viktiga fält med singulariteter.

Litteratur
Ramgard: Vektoranalys, KTH. Persson, Böiers: Analys i flera variabler, Studentlitteratur, Lund. Bengtsson, Frisk, Karlsson: Visualisera vektoranalysen (Matematisk fysik, LTH).