Kursplan för läsåret 2002/2003
MEKANIK, FKFME071
Engineering Mechanics, Advanced Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: F4, M4. Kursansvarig: Lärare på avdelningen för Mekanik. Förkunskapskrav: Grundkurs i mekanik samt kurser i kontinuumsmekanik och vektoranalys. Prestationsbedömning: Godkänd rapport eller inlämningsuppgift. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål
Kursen ges som en fortsättningskurs till grundkurserna i mekanik. Det finns väldigt många olika inriktningar av den mer avancerade mekaniken som teknologerna borde ha möjlighet att studera.
Kursen ges primärt som en projektkurs där varje grupp gör ett individuellt projekt. Kursen kan ses som en förstudie till ett examensarbete. Deltagarna kan välja mellan olika ämnen i mekanik beroende på förutsättningarna.

Innehåll
Exempel på ämnen kan vara icke-linjär elementanalys, numeriska metoder i mekaniken, fördjupningskurs i kontinuumsmekanik, tensoranalys, generell relativitetsteori. Kursinnehållet varierar från år till år beroende på studentens önskemål. Kontakta avdelningen för information.

Litteratur
Lämplig litteratur tillhandahålles i samband med kursstart.