Kursplan för läsåret 2002/2003
MEKANIK AK FÖR MFME051
Engineering Mechanics, Basic Course

Antal poäng: 7. Betygskala: TH. Kursansvarig: Univ adj Per Grönlund. Rekommenderade förkunskaper: FMA012 (0197,0297,0497). Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Mål
Grundkurs i mekanik

Innehåll
Se delkurser

Litteratur
Se delkurser


Mekanik AK för M / Mekanik 1 M0195

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M1. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Innehåll
Statik: Moment- och kraftsystem i två och tre dimensioner. Jämvikt och friläggning. Uppdelning av materiella system i delsystem. Snittkrafter och jämvikt för fackverk, balkar och ramar. Fördelade krafter, masscentrum och hydrostatik. Friktion. Virtuellt arbete, potentiell energi och stabilitet.

Litteratur
J.L. Merian & L.G. Kraige: Engineering Mechanics, Vol. 1 Statics, Vol. 2 Dynamics, Wiley, 4th ed.


Mekanik AK för M / Mekanik 2 M0295

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M1. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Innehåll
Dynamik: Newton´s lagar, rörelsemängd och impuls, rörelsemängdsmoment och impulsmoment. Stöt mellan partiklar. Användning av roterande koordinatsystem, Coriolis teorem, momentlagar. Stelkroppsrörelse i två dimensioner vid användning av impuls, impulsmoment och tröghetsmoment. Enkla svängningar.

Litteratur
Meriam, J.L. and Kraige, L.G.: Engineering Mechanics, Vol. 2 Dynamics, Wiley, 4th ed.