Kursplan för läsåret 2002/2003
MEKANIK, GRUNDKURS FÖR FFME012
Engineering Mechanics, Basic Course

Antal poäng: 7. Betygskala: TH. Kursansvarig: Tekn. Lic. Aylin Ahadi och Tekn. Lic. Kristina Nilsson. Prestationsbedömning: Duggor, skriftlig tentamen, projektarbete.

Mål
Mekanik, grundkurs för F är en inledande kurs i klassisk mekanik med följande kursmål:

Innehåll
Se delkurser.

Litteratur
Se delkurser.


Mekanik, grundkurs för F / Mekanik, grundkurs för F, del 10103

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: F1. Prestationsbedömning: Två duggor, medelbetyg.

Innehåll
Statik: Moment- och kraftsystem i två och tre dimensioner. Jämvikt och friläggning. Snittkrafter och jämvikt för fackverk, balkar och ramar. Fördelade krafter, masscentrum och hydrostatik. Friktion. Virtuellt arbete, potentiell energi och stabilitet. Individuell inlämningsuppgift i statik.

Dynamik: Newton´s lagar, kinematik och kinetik för partiklar i rät- och kroklinjig rörelse, cartesiska, naturliga och polära koordinater samt elastisk och oelastisk stöt.

Litteratur
J. L. Meriam & L. G. Kraige: Engineering Mechanics, Vol 1 Statics, Vol 2 Dynamics, Wiley, 4th ed.


Mekanik, grundkurs för F / Mekanik, grundkurs för F, del 20203

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: F1. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, projektarbete.

Innehåll
Dynamik: Kinetik för partikelsystem. Roterande referenssystem. Generell stelkroppsrörelse med användning av impuls, impulsmoment och tröghetsmoment. Enkla svängningar. Dessutom ett obligatoriskt projekt, med datorsimulering av enkla mekaniska system.

Litteratur
J. L. Meriam & L. G. Kraige: Engineering Mechanics, Vol 2 Dynamics, Wiley, 4th ed.