Kursplan för läsåret 2002/2003
MEKANIK, GRUNDKURS FÖR FFME011
Engineering Mechanics, Basic Course

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Kursansvarig: Lärare vid avd. för Mekanik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter. Övrigt: Kursen är under avveckling och kan endast läsas av dem som redan påbörjat den första delkursen.

Mål
Kursmålen är att ge

Innehåll
Kursen är en inledande och grundläggande kurs i teknisk mekanik, vilken ger en grund för vidare studier i såväl teoretisk och tillämpad mekanik som i andra tekniska ämnen.
Se delkurser.

Litteratur
Se delkurser


Mekanik, grundkurs för F / Mekanik grundkurs för F, del 10195

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Innehåll
Statik: Moment- och kraftsystem i två och tre dimensioner. Jämvikt och friläggning. Snittkrafter och jämvikt för fackverk, balkar och ramar. Fördelade krafter, masscentrum och hydrostatik. Friktion. Virtuellt arbete, potentiell energi och stabilitet. Dynamik: Newton´s lagar, kinematik och kinetik för partiklar i rät- och kroklinjig rörelse, naturliga och polära koordinater samt elastisk och oelastisk stöt. Individuell inlämningsuppgift i statik (godkänd, icke godkänd).

Litteratur
J. L. Merian & L. G. Kraige: Engineering Mechanics, Vol 1 Statics, Vol 2 Dynamics, Wiley, 4th ed.


Mekanik, grundkurs för F / Mekanik grundkurs för F, del 20295

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: F2. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter.

Innehåll
Dynamik: Kinetik för partikelsystem. Roterande referenssystem. Generell stelkroppsrörelse i två och tre dimensioner med användning av impuls, impulsmoment och tröghetstensorn. Enkla svängningar. Analytisk mekanik: Formulering av mekanikens ekvationer på skalär form, generaliserande koordinater. Lagranges ekvationer, Hamiltons princip, cykliska koordinater. Dessutom ett obligatoriskt projekt, med datasimulation av enkla mekaniska system.

Litteratur
J. L. Merian & L. G. Kraige: Engineering Mechanics, Vol 2 Dynamics, Wiley, 4th ed. Utdelat material i analytisk mekanik.