Kursplan för läsåret 2002/2003
KVANTITATIV METODIKFMA310
Quantitative Methods

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Kursansvarig: Studierektor. Lars_Christer.Boiers@math.lth.se . Förkunskapskrav: Matematik kurs A,B,C från gymnasiet. Prestationsbedömning: Resultatet på tentamen på den första delstudiekursen avgör slutbetyget. Webbsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html.

Mål
Kursen behandlar matematiska begrepp och metoder som är viktiga i alla teknikvetenskapliga sammanhang. De är också av intresse vid kvantitativa studier i ekonomi. Målet är att ge studenterna bekantskap med en del av den matematik som är grundläggande för studierna för civilingenjörsexamen. Via datorlaborationer och projekt ges studenterna tillfälle att få grunderna i användning av något matematiskt programspråk.

Kursen indelas i två delkurser: Optimering och Projektkurs.

Innehåll
Funktioner av en variabel: Ekvationer för linjer och andragradskurvor. Polynom. Exponential- och logaritmfunktionerna. Derivator med tillämpningar. Optimeringsproblem och kurvritning. Konvexitet.

Funktioner av flera variabler: Partiella derivator. Lokala extremvärden. Största och minsta värde. Optimering med bivillkor. Konvexitet.

Litteratur
Sydsaeter, Hammond: Mathematics for Economic Analysis.


Kvantitativ metodik / Optimering0102

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Rekommenderade förkunskaper: Matematiken i gymnasiet t.o.m kurs C. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Innehåll
Funktioner av en variabel: Ekvationer för linjer och andragradskurvor. Polynom. Exponential- och logaritmfunktionerna. Derivator med tillämpningar. Optimeringsproblem och kurvritning. Konvexitet.
Funktioner av flera variabler: Partiella derivator. Lokala extremvärden. Största och minsta värde. Optimering med bivillkor. Konvexitet.

Litteratur
Sydsaeter, Hammond: Mathematics for Economic Analysis.


Kvantitativ metodik / Projektkurs0202

Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Rekommenderade förkunskaper: Påbörjad delkurs Optimering. Prestationsbedömning: Obligatoriska datorlaborationer. Godkänt projekt.

Innehåll
Enkel användning av programpaketet Maple. Ett projekt där kunskaperna i delkursen Optimering kan komma till användning.

Litteratur
Mat inst: Laborationsanvisningar.