Kursplan för läsåret 2002/2003
MATEMATIK FK, DATORSEENDEFMA271
Computer Vision

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Kursansvarig: Studierektor, Lars_Christer.Boiers@math.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Linjär analys för F eller Komplex och linjär analys, Bildanalys. Prestationsbedömning: Se FMA270, projektarbete tillkommer. Webbsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vision/datorseende/datorseende.html. Övrigt: Ingår i inriktningen System och tillämpad matematik, profilen Bildbehandling på F.

Mål
Se FMA270.

Innehåll
Se FMA270, projektarbete tillkommer.

Litteratur
Se FMA270.


Matematik FK, datorseende / Tentamen0103

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: D4, E4, F4. Prestationsbedömning: Se FMA270.

Innehåll
Se FMA270.


Matematik FK, datorseende / Projekt0203

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Valfri för: D4, E4, F4. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete.

Innehåll
Projektarbete.