Kursplan för läsåret 2002/2003
MATEMATIK FK, BILDANALYSFMA172
Mathematics, Image Analysis

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Kursansvarig: Studierektor, Lars_Christer.Boiers@math.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Se FMA170. Prestationsbedömning: Se FMA170. Projektarbete tillkommer. Webbsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vision/bildanalys/bildanalys.html. Övrigt: Kursen ingår i inriktningen System och tillämpad matematik, profilen Bildbehandling, på F, samt i profilen Bildbehandling på D.

Mål
Se FMA170.

Innehåll
Se FMA170. Projektarbete tillkommer.

Litteratur
Se FMA170.


Matematik FK, bildanalys / Tentamen0199

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: D4, E4, F4. Prestationsbedömning: Se FMA170.

Innehåll
Se FMA170.


Matematik FK, bildanalys / Projekt0299

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Valfri för: D4, E4, F4. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete.

Innehåll
Projektarbete.