Kursplan för läsåret 2002/2003
MATEMATIK FK, OLINJÄRA DYNAMISKA SYSTEMFMA141
Mathematics, Non-Linear Dynamical Systems

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Kursansvarig: Studierektor, Lars_Christer.Boiers@math.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Lineär analys för F, E, D eller I. Prestationsbedömning: Se FMA140. Projektarbete tillkommer. Webbsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html. Övrigt: Ingår i F-profilen Teknisk matematik.

Mål
Se FMA140.

Innehåll
Se FMA140. Projektarbete tillkommer.

Litteratur
Se FMA140.


Matematik FK, olinjära dynamiska system / Tentamen0199

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: D4, E4, F4. Prestationsbedömning: Se FMA140.

Innehåll
Se FMA140.


Matematik FK, olinjära dynamiska system / Projekt0299

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Valfri för: D4, E4, F4. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete.

Innehåll
Projektarbete.