Kursplan för läsåret 2002/2003
MATEMATIK FK, GEOMETRIFMA135
Mathematics, Geometry

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: D3, E3, F3. Kursansvarig: Studierektor, Lars_Christer.Boiers@math.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Linjär algebra och litet envariabelanalys. Prestationsbedömning: Skriftlig eller muntlig tentamen. Två obligatoriska datorlaborationer. Webbsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html.

Mål
Under senare år har nya områden inom geometrin utvecklats till viktiga ingenjörsverktyg. Exempel är datorstödd konstruktion (CAD) och datorstödd tillverkning (CAM). Geometriska objekt måste då beskrivas på ett sätt som lämpar sig för representation i en dator. Så kallad projektiv geometri är aktuell i samband med datorgrafik och datorseende.

Kursens mål är att diskutera geometriska begrepp av betydelse i moderna tillämpningar, och att ge exempel på deras användning. Ett delmål är därvid att studera hur de geometriska objekten kan implementeras på en dator.

Innehåll
Kurvor och ytor. Lite differentialgeometri. Bezier kurvor. Interpolation. Projektiv geometri. Perspektiv.

Litteratur
Preliminärt kursmaterial från institutionen.