Kursplan för läsåret 2002/2003
MATEMATIK FK, MATRISTEORIFMA121
Mathematics, Matrix Theory

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Kursansvarig: Studierektor, Lars_Christer.Boiers@math.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Se FMA120. Prestationsbedömning: Se FMA120. Projektarbete tillkommer. Webbsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html.

Mål
Se FMA120.

Innehåll
Se FMA120. Projektarbete tillkommer.

Litteratur
Se FMA120.


Matematik FK, matristeori / Tentamen0199

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: D3, E3, F3. Prestationsbedömning: Se FMA120.

Innehåll
Se FMA120.


Matematik FK, matristeori / Projekt0299

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Valfri för: D3, E3, F3. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete.

Innehåll
Projektarbete.