Kursplan för läsåret 2002/2003
MATERIALTEKNIK FÖR IFKM060
Materials

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I3PP. Kursansvarig: Universitetslektor Christer Persson, Christer.Persson@material.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Mål
Kursen skall ge en bred introduktion till materialämnet och de vanligaste konstruktionsmaterialen, samt en förståelse för sambandet mellan struktur, process och egenskaper. Efter kursen bör studenten ha kunskaper för att kunna förstå och diskutera materialtekniska problem, kunna söka och tillgodogöra sig olika typer av litteratur och information om material och kunna följa fortsättningskurser i ämnet materialteknik.

Innehåll
Materialens grundläggande struktur. Samband mellan struktur och mekaniska egenskaper. Kontroll och modifiering av mikrostrukturen. Tillverknings- och värmebehandlingsprocesser. De vanligaste typerna av metalliska och polymera konstruktionsmaterial. Användning och val av material.

Litteratur
Presenteras vid kursstart.