Kursplan för läsåret 2002/2003
MATERIALFKM050
Materials

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID1. Kursansvarig: Universitetslektor Christer Persson, Christer.Persson@material.lth.se. Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs godkänd övningsuppgift och godkänd tentamen.

Mål
Syftet med kursen är att förmedla kunskaper om olika material, materialstruktur samt materials fysiska egenskaper och hur dessa förändras och kan utnyttjas vid bearbetning till produkter.

Innehåll
Kursen definierar olika materialegenskaper såsom styvhet, plasticitet, formbarhet, optiska egenskaper, termiska egenskaper mm samt hur dessa beror av materialets uppbyggnad och tillverkning. Diskussionen sker med utgångspunkt från olika materialtyper och tillverkningsprocesser för material.

Litteratur
Karlebo handbok. Utsnitt ur internationell litteratur.