Kursplan för läsåret 2002/2003
HÖGTEMPERATURMATERIAL FKFKM031
High Temperature Materials

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4PU. Valfri för: F4, I3, M4. Kursansvarig: Universitetslektor Srinivasan Iyengar. Rekommenderade förkunskaper: FKM015 Konstruktionsmaterial AK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och laborationer. Webbsida: http://www.material.lth.se.

Mål
Efter genomgången kurs ska teknologen självständigt kunna värdera och utveckla materialtekniska lösningar i samband med konstruktioner som arbetar vid höga temperaturer. Kursen ger fördjupade kunskaper om egenskaper hos och konstruktion med högtemperaturmaterial såsom metaller och keramer.

Innehåll
Kursen tar upp material för högtemperaturtillämpningar och de fenomen och problem som uppkommer vid användning av materialen. Materialbeteende vid hög temperatur: Plasticitet, utmattning, kryp, oxidation och korrosion. Metaller och intermetaller, rostfria stål, nickel- och koboltbaslegeringar, keramer och kermet för högtemperaturtillämpningar. Legeringsteori, värmebehandling och härdningsmekanismer. Termiska barriärskikt och ytbeläggningar.

Litteratur
Meetham, G. W. & M. H. Van de Voorde: Materials for High Temperature Engineering Applications, Springer-Verlag(2000), ISBN 3-540-66861-6.