Kursplan för läsåret 2002/2003
STRUKTURMATERIAL, AK FÖR FFKM018
Structural Materials

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: F4. Kursansvarig: Universitetslektor Srinivasan Iyengar. Rekommenderade förkunskaper: Fasta tillståndets fysik GK för F, Hållfasthetslära AK för F, Termodynamik alt. Grundläggande och teknisk termodynamik AK för F. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och laborationer. Webbsida: http://www.material.lth.se.

Mål
Kursen ska ge teknologen fördjupade kunskaper om materialvetenskapliga begrepp och förlopp som är väsentliga vid materialbehandling och användning i forskning och industri.

Innehåll
Kursen behandlar tillämpningar av viktiga avsnitt av fasta tillståndets fysik, termodynamiken och kontinuumsmekaniken. I kursen behandlas kristalliserade och amorfa atomära strukturer, stereografiska projektioner, gitterdefekter, fasjämvikter och fasomvandling. Diffusion. Materialkarakterisering. Termofysikaliska egenskaper. Plastisk och krypdeformation, brott. Härdningsmekanismer. Vanligaste tekniska materialtyper samt speciella material som biomaterial och idrottsmaterial. Korrosion och ytteknik.

Litteratur
Smallman, R.E. & Bishop, R.J.: Modern Physical Metallurgy and Materials Engineering, Sixth Edition, Butterworth and Heinemann (1999), ISBN 0 7506 4564 4.