Kursplan för läsåret 2002/2003
MILJÖMÄTTEKNIKFKF100
Methods for Environmental Monitoring

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: F4, W4. Kursansvarig: Professor Bengt Martinsson, bengt.martinsson@pixe.lth.se och universitetslektor Erik Swietlicki, Erik.Swietlicki@pixe.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Grundläggande kunskaper inom fysik. Prestationsbedömning: Projektarbete och skriftlig tentamen betygsätts och sammanvägs till slutbetyg. Övrigt: Kursen ges i samarbete mellan avd. för arbetsmiljöteknik, atomfysik, kärnfysik, matematisk statistik och organisk kemi vid teknisk fakultet samt ekologiska institutionen. Samarbetet sker inom Centrum för Miljömätteknik. Kursen kan komma att ställas in vid mindre än 8 anmälda deltagare.

Mål
Kursens mål är främst att förmedla kunskaper i avancerad mätteknik speciellt applicerad på luftmiljön. Undervisningen syftar även till att ge en nödvändig grundläggande kunskap om problemen knutna till luftföroreningar.

Innehåll
Presentation av olika allmänna luftmiljöproblem. Genomgång av olika typiska mätsituationer. Flerfasproblematik speciellt vid luftföroreningsstudier. Fysikaliska och kemiska processer vid luftföroreningar.

Genomgång av olika fysikaliska och kemiska mät- och analysmetoder för miljöfrågeställningar.

Laborationsdelen innebär att de studerande bereds tillfälle att direkt arbeta med högteknologisk forskningsutrustning.

Litteratur
Kopierat material från de medverkande institutionerna och avdelningarna.